Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2017/18:

  1. Adsorpcja prostych molekuł na powierzchni ditlenku tytanu.
  2. Adsorpcja tlenu i wody na powierzchni żelaza.
  3. Struktury i właściwości powierzchni tlenków żelaza.
  4. Wlasnosci krysztalu GaN.
  5. Wakanse i domieszki chromu w żelazie


Powyższe tematy są przeznaczone dla studentów fizyki komputerowej, teoretycznej, doświadczalnej i inżynierskiej znających podstawy fizyki kwantowej i elementów ciała stałego.

Informujemy także, ze istnieje możliwość włączenia się studentów wcześniejszych lat studiów do prowadzenia w Zakładzie badań właściwości materiałów i ich powierzchni metodami obliczeniowymi, które w przyszłości będą mogły stanowić podstawę pracy magisterskiej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Zakładu Modelowania Materiałów i Procesów Powierzchniowych.